Các gói sản phẩm hệ thống năng lượng mặt trời của A-Home

Các gói giải pháp cho hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới (nối lưới), giải pháp điện năng lượng mặt trời hybrid (nối lưới và dùng bình), giải pháp điện năng lượng mặt trời độc lập (dùng bình ắc-quy lưu trữ) và thiết kế thi công nhà máy điện năng lượng mặt trời

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới (On-Grid)

Liên kết tham khảo tại : Hệ thống điện mặt trời mặt trời hòa lưới (On-Grid)

Hệ thống điện năng lượng mặt trời độc lập (Off-Grid)

Liên kết tham khảo tại : Hệ thống điện mặt trời mặt trời độc lập (Off-Grid)

Các gói giải pháp cho hệ thống điện năng lượng mặt trời hòa lưới(nối lưới), giải pháp điện năng lượng mặt trời hybrid, giải pháp điện năng lượng mặt trời độc lập và thiết kế thi công nhà máy điện năng lượng mặt trời

Hotline : 090 668 1003